گیتاریستها مرجع آکورد ایران


لطفا کپی نکنید!!!یا در صورت کپی اسم سایت را ذکر کنید.

» خدانگهدار. :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» آکوردهای این حقم نیست-هوایی شدی-دوستت دارم-مردم :: ۱۳٩۱/۸/۸
» من و بارون - بچه :: ۱۳٩۱/٧/٥
» ویرون بشی ای دل. :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» آکورد هوای تو-آکورد باور نکن-آکورد طاقت-آکورد حادثه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» آکورد گلنار - آکورد افسانه-آکورد خدا شاهده :: ۱۳٩٠/٩/۸
» فرشته-ابی-نابرده رنج-احسان خواجه امیری :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» دانلود اجرای درخواستی :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» آکورد بدبین از ابی- آکورد عاشقانه از ابی :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» آکورد آلبوم یادگاری-آکورد همدم-آکورد مسری-آکورد دارم میام پیشت :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» آکورد سکوت - کوچ - خدانگهدار - خاطره :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» مسابقه :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» آکورد نمی دونم -خودت خواستی - خلاصم کن - بزن زیر گریه - رگ خواب :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» آکورد:عذاب-سراب-فاصله و... :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» آکورد:از لج تو- گل بهار-یه دیواره-رو در و دیواره این شهر-همه چی آرومه :: ۱۳۸٩/۱/٦
» آکورد الکی -آکورد رویای دریا-آکورد تبریک :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» آکورد یکی بود یکی نبود-آکورد سزامه-آکورد صمیمانه :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» آکورد مرگ و زندگی -آکورد چشامو بستم-آکورد به تو مدیونم :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» آکورد شاهزاده از رضا صادقی و آکورد اتاق سوت و کور از علی لهراسبی :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» آکورد غرور از بهنام صفوی :: ۱۳۸۸/٩/۱
» بهنام صفوی آکورد بی تو امشب :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» آکورد رفیق نیمه راه از بهنام صفوی :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» آکورد دلنوازان - آکورد بیداری - آکورد غریبانه :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» آکورد از من عاشقتر نیست از مانی رهنما. :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» آکورد عادت از شادمهر عقیلی :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» آلبوم فصل من از هلن :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» آکورد و آهنگ فیلم غریبانه :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» آکوردهای آلبوم تقدیر از شادمهر عقیلی :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» آکوردهای جدید گیتار... :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» آکوردهای فصل تازه از احسان خواجه امیری :: ۱۳۸۸/٢/۱
» خوشبختی :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» دغدغه ای تازه... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» حکم. :: ۱۳۸٧/٩/٥
» خداحافظ !!! :: ۱۳۸٧/۸/٦
» قصه ی ما به سر رسید!!! :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» دیگه بسمه شکستن... :: ۱۳۸٧/٦/٥
» تو بارون که رفتی... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» قرار آخره!!! :: ۱۳۸٧/٤/٢
» رهایی :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» تقصیر فاصله نیست!!! :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» این قرارمون نبود. :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» این روزا برزخی ام... :: ۱۳۸٧/٢/۱
» کاش... :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» توفان :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» خورشیدک ناپاک :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» جز یه دل شکسته... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» من و ببخش... :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» اول قصه... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
» چشمهای خیس من... :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» ریسمان پاره!!! :: ۱۳۸٦/٩/٢۳
» داشتم فراموشت می کردم اما... :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» خدا تو رو ببخشه! :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» نقطه ضعف مساوی با نقطه ی قوت! :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» تمومش کن :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» لعنت! :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» بازيچه :: ۱۳۸٦/٧/٤
» بت مقدس :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» یاد من می افتی هیچوقت؟! :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
» از ابتدا تا کنون :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» شب شیشه ای :: ۱۳۸٦/٢/۳۱
» غریبانه :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» کيمياگر :: ۱۳۸٦/٢/۱
» رد پای خداوند. :: ۱۳۸٦/۱/٧
» از نفس افتاده! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» بهت نگفتم تا حالا... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» دست ها... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» از دست تو... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» بنشين مرو. :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» آدمفروش. :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
» سلام خانوم پينوکيو. :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» قسمت :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» عروسک :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» جدايی :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» اگه می موندی...می سوختی! :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» شادی حرومه :: ۱۳۸٥/۸/٢
» بدون شرح! :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» افسوس :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» بارون :: ۱۳۸٥/٧/٧
» ۱۳۸٥/٦/٢۸ :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» آرزو :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» بازگشت :: ۱۳۸٥/٦/٦
» ماندگار :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» ۱۳۸٥/٥/۱۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» ۱۳۸٥/٥/۳ :: ۱۳۸٥/٥/۳
» قهر :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» فاصله ها :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/٤/٩ :: ۱۳۸٥/٤/٩
» ۱۳۸٥/٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/٢/٢٩
» ۱۳۸٥/٢/٢٢ :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
» ۱۳۸٥/٢/۱٧ :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» دوباره سلام :: ۱۳۸۳/٢/٧
» ۱۳۸٢/۸/٢٥ :: ۱۳۸٢/۸/٢٥
» ۱۳۸٢/۸/٦ :: ۱۳۸٢/۸/٦
» ۱۳۸٢/٧/۳٠ :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
» ۱۳۸٢/٧/٢٦ :: ۱۳۸٢/٧/٢٦
» ۱۳۸٢/٧/٢٢ :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
» ۱۳۸٢/٧/۱٧ :: ۱۳۸٢/٧/۱٧
» ۱۳۸٢/٧/۱٤ :: ۱۳۸٢/٧/۱٤
» ۱۳۸٢/٧/۱٤ :: ۱۳۸٢/٧/۱٤
» ۱۳۸٢/٧/٩ :: ۱۳۸٢/٧/٩
» فرهاد :: ۱۳۸٢/٧/٤
» ۱۳۸٢/٧/٢ :: ۱۳۸٢/٧/٢
» ۱۳۸٢/٦/۳٠ :: ۱۳۸٢/٦/۳٠
» ۱۳۸٢/٦/٢٤ :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
» ۱۳۸٢/٦/۱٧ :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» گله :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
» باورم نميشه دستات :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» ۱۳۸٢/٦/٩ :: ۱۳۸٢/٦/٩
» مريم-سياوش :: ۱۳۸٢/٦/٧
» ۱۳۸٢/٦/٥ :: ۱۳۸٢/٦/٥
» ۱۳۸٢/٦/٤ :: ۱۳۸٢/٦/٤
» ۱۳۸٢/٦/۳ :: ۱۳۸٢/٦/۳
» ۱۳۸٢/٦/۱ :: ۱۳۸٢/٦/۱
» گوگوش :: ۱۳۸٢/٥/۳۱
» ۱۳۸٢/٥/٢۸ :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
» ۱۳۸٢/٥/٢٧ :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
» شب برهنه :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
» ۱۳۸٢/٥/٢٦ :: ۱۳۸٢/٥/٢٦
» ۱۳۸٢/٥/٢٥ :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
» ۱۳۸٢/٥/٢٠ :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
» ۱۳۸٢/٥/۱٩ :: ۱۳۸٢/٥/۱٩
» ۱۳۸٢/٥/۱۸ :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» ۱۳۸٢/٥/۱٧ :: ۱۳۸٢/٥/۱٧
» ۱۳۸٢/٥/۱٦ :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
» ۱۳۸٢/٥/۱٦ :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
» ۱۳۸٢/٥/۱٥ :: ۱۳۸٢/٥/۱٥
» ۱۳۸٢/٥/۱٤ :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» ۱۳۸٢/٥/۱٤ :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» ۱۳۸٢/٥/۱٢ :: ۱۳۸٢/٥/۱٢
» ۱۳۸٢/٥/۱۱ :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
» ۱۳۸٢/٥/٩ :: ۱۳۸٢/٥/٩
» ببخشيد :: ۱۳۸٢/٥/۸
» ۱۳۸٢/٥/۸ :: ۱۳۸٢/٥/۸
» بابا با معرفتا :: ۱۳۸٢/٥/٧
» ۱۳۸٢/٥/٧ :: ۱۳۸٢/٥/٧
» ۱۳۸٢/٥/٦ :: ۱۳۸٢/٥/٦
» شادمهر :: ۱۳۸٢/٥/٥
» ۱۳۸٢/٥/٥ :: ۱۳۸٢/٥/٥
» سلام. :: ۱۳۸٢/٥/٥