گیتاریستها مرجع آکورد ایران


لطفا کپی نکنید!!!یا در صورت کپی اسم سایت را ذکر کنید.

 

بجه ها ديروز واقعا يکی از بهترين روزها بود کيا با من هم عقيدن؟

2/4 Rock

Amرفتي و نوشتي كه ازDm دوري منG ملالي نيستAm         رفتي با يكي ديگهDm دوست شدي Gهيچ خيالي نيستAm

 

Cيه روزم Gنوبت من Fميشه برات Gنامه بدم                Fببيني باG يكي ديگم ، جاتم Fاصلا خالي نيست

Amعروسكي بودم برات ، كه تو بهم  Gنفس دادي           دلم رو يك روز خريدي ، Fفرداش آوردي پس داديAm

بگو برات من چي بودم ، عروسك Gمغازه اي     كهنه شدم ، رفتي Fحالا ، دنبال عشق تازه ايAm

Amديگه پشت Gدستمو داغ مي كنمAm         كه تا زندم Gعاشق هيشكي نشمAm

عاشق هر كي بشم Gخيالي نيست           لااقل ، اسير تو Gيكي Amنشم

 

اينآهنگ شادمهر خيلی باحال اورجينال تنظيم شده با کاست بزنيد حال کنيد.

قربان شما اميد.

   + امید کاویانی و موسوی - ۸:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٥/٩