دلقک ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * ۴/۴ * (محمد اصفهانی)

[INTRO]
Dm <--- Am
Dm <--- Am
Am <--- G <--- Dm <--- Am
Am <----- G
(2)

Dm ........... C .............................. G ............ Am
به زمين خوردن دلقک .......................... يا درآوردن شکلک
...................................................... Am ................. G
واسه اينه که تو بخندی ........................{ مثل رسم شاه و تلخک } (۲)
Am .................. Dm ............................. G .............. C
کفشهای لنگه به لنگه ......................... می پوشه که هی بلنگه
Am .......... G ............................. Dm ................ C
پای راستش ميده جفتپا ...................... { تا پای چپش بلنگه } (۲)

* * *
..................... Am ................................................. G
واسه نونه واسه نونه ........................... تا به کارش تو بخندی
Am ......................................................... G .............. F
که اگه تو اينو بدونی ............................ { تو به دلقک نمي خندی } (۲)
(۲)
* * *
Am .................. Dm ............................. G .............. C
کفشهای لنگه به لنگه ......................... می پوشه که هی بلنگه
..................... Am ................................................. G
ميدونه که هر چی سنگه ...................... { همه پيش پای لنگه } (۲)
(۲)
* * *
................... D .................... G .............................. C
پشت اين چهره خندون ......................... اون هميشه غصه داره
Am .................. G .................................................... F
اين همه شکلک و بازی ........................ { واسه نونه در مي آره } (۲)
(۲)
* * *
..................... Am .............................................. G
واسه نونه واسه نونه ........................... تا به کارش تو بخندی
Am ......................................................... G .............. F
که اگه تو اينو بدونی ............................ { تو به دلقک نمي خندی } (۲)
(۲)
اينم آهنگ باحاليه .
راستی فرستاديد حداقل دوستيتونو محکم ميکنه.18.gif
آحالشو ببريد.پيغامشم بذاريد.
/ 3 نظر / 17 بازدید
m

چه عجب اقا اميد اومدی . ولی اهنگ خوبی انتخاب کردی هم شاد و هم کمدی ! مرسی

نظام

فقط ميتونم بگم که عاليه

misagh

damet garm age tooneste nazi joono baram befrest