تو را

     نه

         بتی را دووست می دارم

                                           که خويش ساخته ام

ماندن ات را اصراری داری اگر

                                             رهايم کن!

قول ميدهم عاشقت بمانم.

چقدر صدايت خوب است

                                             آنگاه که خموشی

و چقدر دوستت دارم

                                              به شرط آنکه نباشی.

کاش بدانی

               سيگار و رل روشنفکری

                                       احمقانه ترين انتخاب دنياست

                                                                              برای دستهای تو!

 

قرار را نيامدنت خوشتر

بگذار در انتظار بتم

                           لحظه ها را بتپم.

آمدنت هرگز مباد!

                          که حضورت طعم دهان را گس می کند.

حضورت فراسوی ميز

گندابه ی رويا هاست.

فنجان خاليت را دوست ميدارم زن!

 

رهايم کن!

قول می دهم عاشقت بمانم

که لجن زار

                       محصول معشوقه های ماندگار است!!!

شاعر:دکتر شاهکار بينش پژوه

تقديم با احترام به تو که رفتی...

اميد

/ 0 نظر / 6 بازدید